……………………..Mercedes 220s 1965……………………..

Denna bil har varit undanställd i ett garage sedan 2003. Den hade också ramlat ur registret då avställnings avg inte betalats. Så jag har skickat in all info för
ursprungs kontroll som de behöver.
Så nu har den blivit god känd i första instans, nu krävs det en typregistrering för att få en ny identitet på den och nya skyltar.